pühapäev, 12. september 2021

Õppekäik 09.09.21 Kauksi looduskeskusesse

 Osalesime KIK-i poolt pakutud  programmil  „Peipsi järve jälgedes“ Täpsemalt toimus toimus sõit Ida-Virumaale, Alutaguse rahvusparki, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusesse

6.klass sõitis ühiselt RMK Kauksi külastuskeskusesse, kus mõlemad klassid osalesid erinevatel programmidel. 6.a koos õp Ingridiga õppis ravimtaimi tundma ja 6. b oli koos õp Maikiga ja sai teadmisi Peipsi järve kohta.

Saime teadmisi järvest ja teda ümbritseva looduse kohta jääajast kuni tänapäevani. Uurisime, milline on Peipsi järve elustik ja tema tervislik seisund. Kuidas tekkisid luited ja sealne taimkate? Vaatlesime omapäraseid rannamännikuid, Kauksi oja ning selle kaunist orgu.

Sissejuhatuseks vaatasime  filmi Alutaguse rahvuspargi loodusest.Rada oli jaotatud 10-ks punktiks, kus iga juures pidime täitma ühe ülesande.
Meile jagati lipikud küsimustega, millel olid õiged ja valed väited, nende hulgast  pidime leidma õiged ja kommenteerima arvamust. 


Pidime otsima erinevaid objekte, nt leidma  inimese poolt 4 mahajäetud asja. Leidsime tühja krõpsupaki, hügieenisidemeid, põlenud sütt .....
Vana puu, mille on kujundanud putukad, kes talvituvad puukoore all.


Kauksi oja kaunis ürgorg.
Jällegi esitasime küsimusi ja vastasime järjekorras.

Kõige lõpuks tegime kokkuvõtte, mida teada saime
Saime teada et:
...rohevetikas ei ole mürgine.
.....putukad talvituvad puu koore all.
....luited on liivast tekkinud.
....ahven on röövkala.
                                                      Pildistasid Kertu ja õp Maiki
1. september 2021 6.klass

 
6.klassi avaaktus oli peaaegu selline nagu harjunud oleme, aga pisut ka erinev.

Nimelt ei õnnestunud meil direktori avakõnet kuulata suures saalis, vaid kõik klassid olid oma ruumides ja jälgisid veebiülekannet. 

Päev algas kl 8 klassijuhatajatunniga ja kl 9 oligi juba koolipäev läbi. Saime veel kringlit süüa ja klassipilte teha.

1. kl ja 9.kl aktused toimusid saalis  kl 12

Muudatus on sel aastal see, et  paralleelklassi tähised on kadunud, ei ole enam a ja b klassi, kuna enamuses ainetes on klass koos, kuid mõlemal rühmal jäid oma klassijuhatajad ning keeletundides ja inimeseõpetuses ollakse endistes rühmades.

Lisandusid uued õppeained:

-ühiskonnaõpetus õp Anne Ala

-vene keel õp Inna Lamp

kehalist annab tüdrukutele õp Maris Tamm, poistele  õp Kristjan Kallavus.

2.poolaastal tuli lapsepuhkuselt tagasi tüdrukute õpetaja Ketlyn Päästel.

Tänan kaunite lillede eest!

                                             Edukat ja turvalist õppeaastat, armsad kuuendikud!

                                                                                                              Teie õp Katre